Familie med børn

PARFORHOLDETS 6. RUM

FORÆLDRE-SAMARBEJDE

Man skal kunne hjælpe hinanden og være der for hinanden – også når man bliver forældre. Mest af alt er det en uvurderlig gave til børnene.

Det hårde ved at blive forældre er, at vi ikke har den samme tid til hinanden

Camilla

Forældresamarbejde er placeret i børneværelset. Det er her, vi kan udvikle os sammen som forældre og opleve, at et godt forældresamarbejde styrker parforholdet

5 typiske udfordringer for FORÆLDRESAMARBEJDE

  1. Min partner og jeg har forskellige meninger om, hvordan vi skal tale til vores børn.
  2. Min partner påtager sig ikke sin del af arbejdet som forælder for vores børn.
  3. Min partner anerkender ikke, hvor meget jeg gør som forælder.
  4. Min partner giver ikke vores børn nok opmærksomhed.
  5. Min partner modarbejder min opdragelse af børnene.

5 typiske udfordringer for FORÆLDRESAMARBEJDE
  1. Min partner og jeg har forskellige meninger om, hvordan vi skal tale til vores børn.
  2. Min partner påtager sig ikke sin del af arbejdet som forælder for vores børn.
  3. Min partner anerkender ikke, hvor meget jeg gør som forælder.
  4. Min partner giver ikke vores børn nok opmærksomhed.
  5. Min partner modarbejder min opdragelse af børnene.
ARTIKEL

Et godt forældreteam gavner familien

Når vi får børn, skal vi for alvor til at samarbejde i et parforhold. Da vi var to, kunne vi tit leve parallelle liv, være afsted på samme tid og i øvrigt komme og gå, uden at det havde den store betydning for den anden.

Vi havde en stor frihed til at være spontane, god tid til at lave hyggelige ting sammen og hver for sig og ekstra overskud til at gøre noget godt for hinanden.

I en hverdag med børn vil mange opleve, at tiden til at vise hinanden omsorg og opmærksomhed falder betydeligt. Det samme kan gælde overskuddet til sex og fysisk nærhed, og den spontane livsstil bliver gerne skiftet ud med en mere rutinepræget.

I en børnefamilie skal alt planlægges, og der er hele tiden brug for at samstemme, hvem der gør hvad og hvorfor. Hvem skal handle ind, gå til forældremøde, skifte sengetøj, hente og bringe, købe fødselsdagsgave til klassekammeraten, osv.?

Samarbejdet mellem os som forældre er vigtigere end nogensinde før af den simple årsag, at der er flere beslutninger, der skal træffes, flere informationer, vi skal forholde os til, og flere opgaver, der skal fordeles.

Derfor er det afgørende, at vi får skabt gode samarbejdsmønstre og ser hinanden som et team, der løfter sammen.

”Teamwork makes the dream work”, siges det. Skal familiedrømmen udleves, kan et af de første greb være at afsætte gode tidspunkter til planlægning. Vi er generelt gode til at planlægge alt muligt, men i mange børnefamilier er planlægningstid ofte alt for undervurderet.

Det kan lyde kedeligt, men når vi bruger tid på planlægning, kan vi bedre fordele og samstemme fælles rutiner, opgaver og aftaler. Hermed vil begge også opleve at være med i beslutningen og blive mødt med respekt. Ellers bliver det ofte tilfældighederne, der råder, og de løsninger, vi finder frem til, bliver måske ikke overholdt eller flyder ud i sandet.

Afstem værdier og forventninger

Med børn følger ofte et fornyet behov for at tale om dybere emner og spørgsmål: Hvad er vigtigt eller uvigtigt i vores liv? Hvordan skal vi opdrage vores børn? Hvad skal vi lave sammen som familie? Hvordan vil vi fordele tiden mellem familieliv og job, og hvor meget alenetid skal vi hver især have?

Mange kan opleve, at der er forskellige ønsker og forventninger til, hvordan parforholdet og familiens hverdag skal indrettes. Derfor er det en god idé, at vi taler med hinanden om vores værdier og forventninger, og at vi sammen forholder os til, hvilket familieliv vi ønsker.

Sådanne samtaler er med til at styrke forældresamarbejdet og kan give en følelse af samhørighed, mening og alliance som par. Det kan samtidig hjælpe os til at prioritere mellem de mange muligheder og valg, der er i livet, og gøre det nemmere at bevæge os i retning af de drømme og mål, vi har.

Er vi fælles om vigtige beslutninger, skaber det også en stabilitet i familien, som vil bidrage til, at vores børn kan føle ro og tryghed. Hverdagen vil ganske enkelt opleves mere overskuelig, forudsigelig og sikker. Omvendt kan børn blive forvirrede, hvis vi som forældre ofte er uenige om opdragelsen og værdierne eller signalerer en utilfredshed med hinanden.

Jo større kendskab vi har til hinanden, des større chancer har vi for at udvikle et forældresamarbejde, der fungerer

Negative mønstre forhindrer samarbejde

Når vi venter et barn, kan bare tanken om, at vi har valgt hinanden som forældre, give en følelse af tryghed og bekræftelse. Men den udmattelse, der kan følge med at have børn, kommer bag på de fleste, og det får ofte konfliktniveauet til at stige.

Konflikter er en uundgåelig del af en tæt relation og skal ikke bare undgås. I et godt og stærkt parforhold er der plads til at vise frustration og uenighed.

Udfordringen opstår, hvis vi med tiden udvikler negative mønstre i vores relation til hinanden. På baggrund af undersøgelser kan der peges på tre typiske mønstre, som forhindrer et velfungerende forældresamarbejde.

Et negativt mønster kaldet ’løsneren og strammeren’ kan opstå, når den ene forælder har en mere fri og afslappet tilgang til opdragelse af børnene, mens den anden forælder har en mere stram og regelstyret tilgang.

Her kan vi komme til at kæmpe om, hvem der gør det rigtige, og i vores forsøg på at udligne for den andens fejl og mangler bliver vi måske mere afslappede eller mere regelstyrede i vores opdragelse, end vi egentlig ønsker.

Et andet mønster kaldes ‘chefen og den ansatte’. Dette mønster viser sig ved, at den ene bliver ’chef’ for f.eks. de huslige pligter og børnenes opdragelse, mens den anden bliver ’den ansatte’, der forsøger at passe ind og gøre det, der forventes.

Jo mere ansvar, initiativ og autoritet ’chefen’ tager, jo mindre er der tilbage til ’den ansatte’ og omvendt. Dette mønster vil ofte medføre, at den ene føler sig som en overbebyrdet blæksprutte, mens den anden trækker sig fra forældrerollen og føler, at han eller hun ikke er betydningsfuld eller har noget at skulle have sagt.

Et tredje mønster er, at der kan opstå alliancer mellem et barn og en forælder mod den anden forælder. Hvis forældrene eksempelvis er uenige om, hvordan man siger godnat, kan barnet insistere på kun at ville puttes af den ene forælder.

Mange par, der har store uenigheder om ting, der angår børnene, kan opleve, at der opstår en splittelse eller et ‘mellemrum’ i forældresamarbejdet. Børn er tilbøjelige til at blive trukket ind i dette mellemrum og kan komme til at gå med den ene forælder mod den anden.

Hvis mønsteret gentager sig og forstærkes med tiden, kan det skade både børn, forældre og parforhold. Børn kan godt tåle, at forældre ikke er ens, og at de har deres uenigheder. Det, børn til gengæld ikke har godt af, er, hvis vi som forældre ofte er uvenner, modarbejder hinanden og ikke tager ansvar for de problemer, vi har sammen.

Lever børn over lang tid i en sådan atmosfære, kan det i værste fald komme til at påvirke deres overskud og trivsel i hverdagen. Den gode nyhed er, at dette mellemrum i forældresamarbejdet kan lukkes, hvis vi lærer god kommunikation, gør os umage med at anerkende og respektere hinandens forskelligheder og bliver i stand til at indgå nødvendige kompromisser.

Fyld den hjemlige kærlighedstank

Tea Trillingsgaard fra Aarhus Universitet har i sin forskning fundet frem til, at en stor gruppe af danske par oplever lavere tilfredshed med parforholdet og en ringere kommunikation, efter de bliver forældre. Det er altså en normal erfaring.

Til gengæld viste undersøgelsen også, at de personer, som oplevede, at deres partner havde et højt kendskab til deres aktuelle liv og situation, bedre kunne bevare en høj tilfredshed med deres parforhold.

Sådanne undersøgelser er med til at bekræfte, at det er en god investering at bruge kræfter på at bevare kendskabet til hinanden. Eksempelvis ved at spørge til hinanden og selv dele, hvordan vi går rundt og har det for tiden.

Jo større kendskab vi har til hinanden, des større chancer har vi for at udvikle et forældresamarbejde, der fungerer, og det samme gør sig gældende, hvis vi generelt har det godt sammen og grundlæggende føler os elsket og støttet.

Her kan selv små handlinger i hverdagen have stor betydning. Som at huske at sige hinanden tak: ”Tak fordi du blev hjemme, så jeg kunne mødes med mine venner”, ”Tak at du lod mig sove længe” eller ”Tak at du kunne holde mig ud, da jeg blev urimelig”.

Det kan også gavne trivslen og tilfredsheden i parforholdet, hvis vi husker at påskønne hinanden i hverdagen og viser vores partner, at vi stadig ser ham eller hende som kæreste og ikke alene som forælder.

Vi kan hurtigt komme til at tage hinanden for givet og glemme, hvad der gør den anden glad, og hvad vi faldt for hos hinanden. Men selv om vi er travle forældre, er det styrkende for parforholdet, hvis vi formår at bekræfte hinanden og den kærlighed, vi deler.

Det kan bestå i at sige: ”Hvor ser du smuk ud i dag”, ”Hvor er det godt, du er her”, ”Hvor er du betænksom, at du har støvsuget” eller ”Skal jeg tage over?”.

Ofte har vi en forestilling om, at den hjemlige ”kærlighedstank” skal være én, vi kan øse af, uden at vi samtidig er lige så optaget af, hvad vi selv putter i den. I stedet for at fokusere på, hvad vi skal have fra vores partner, er det godt at blive opmærksom på, hvad vi selv bidrager med.

Det er ikke altid, vi kan give alt det, vi gerne vil. Men det nytter noget, når vi prøver på det niveau, der nu engang er realistisk for os. En opmuntring, en ekstra tjeneste, et betænksomt spørgsmål er en god investering i det liv, der venter forude. Ikke mindst vil de børn, der ser deres forældre være gode ved hinanden, tage det med sig som inspiration til det liv, de selv skal leve.

Tilmeld dig

Tilmeld dig Parguiden

Styrk dit parforhold og få mails med masser af inspiration – direkte i din indbakke.

Se et eksempel på en mail her 

Vi glæder os til at dele vores bedste inspiration med dig.

Form - Parguiden på selve siden

4 GODE RÅD

Sådan styrker du forældresamarbejdet

Afsæt tid til planlægning af familiens hverdag

I en børnefamilie, hvor begge forældre har travlt, kan det være en god idé at sætte planlægning med din partner i kalenderen. Så kan I bedre samstemme hverdagens aftaler og opgaver og undgå misforståelser.

Fortæl din partner, at han eller hun er en god forælder

Ingen er perfekte som forældre. Men når du gør dig umage med at værdsætte det gode, din partner gør for jeres børn, styrker du hans eller hendes trivsel og oplevelse af at være en god forælder.

Accepter at I er forskellige som forældre

I er ikke ens, selv om I har stiftet familie, og I kan have forskellige tilgange til opdragelsen af jeres børn. Det er okay. I behøver ikke være enige om alt. Det vigtigste er, at I oprigtigt forsøger at forstå hinanden, når I er uenige.

Tal godt om din partner

Som forældre skal I prøve at holde sammen som team. En stærk alliance er afgørende for det gode forældresamarbejde. Bak hinanden op og undgå at tale dårligt om hinanden foran børnene.

Læs mere om

FORÆLDRESAMARBEJDE

De fire parforholds-eksperter

GRATIS INSPIRATION

til dit parforhold

Få vores bedste viden og inspiration til, hvad der giver et velfungerende parforhold.

Modtag hver femte dag en spændende mail fra Parguiden. Du kan altid afmelde dig med et enkelt klik. 

Form - Pop-up for Parguiden