Par, der arbejder sammen om en opgave i hjemmet

PARFORHOLDETS 8. RUM

TILLID

Tillid i et parforhold er at give den, du elsker, magt til at knuse dit hjerte, men at have troen på, at han eller hun ikke gør det

Tillid er ofte troen på hinandens gode intentioner

Cecilia

Tillid er en bærende mur i parforholds-huset. Jo stærkere en tillid, der opbygges, jo mere urokkeligt står parforholdet – også når det virkelig gælder.

5 typiske udfordringer for TILLID

 1. Jeg kan ikke regne med min partner, når jeg har det svært.
 2. Der er sket svigt i vores parforhold, som jeg har svært ved at tilgive.
 3. Jeg har ikke tillid til, at min partner overholder vores aftaler.
 4. Min partner betror vigtige og personlige oplysninger til andre end mig.
 5. Jeg føler ikke, jeg kan stole på min partner.

5 typiske udfordringer
for TILLID
 1. Jeg kan ikke regne med min partner, når jeg har det svært.
 2. Der er sket svigt i vores parforhold, som jeg har svært ved at tilgive.
 3. Jeg har ikke tillid til, at min partner overholder vores aftaler.
 4. Min partner betror vigtige og personlige oplysninger til andre end mig.
 5. Jeg føler ikke, jeg kan stole på min partner.
 6.  
ARTIKEL

Tillid får os til at tro på parforholdet

Tillid i parforholdet er, når vi tør stole på, at den anden ikke vil svigte os, men derimod vil være en loyal, ærlig og kærlig støtte i vores liv. Vi opbygger tillid, når vi gør os positive erfaringer med, at den anden er der for os, når det gælder.

De små og store erfaringer, vi løbende gør os med hinanden, kan enten styrke eller svække tilliden i parforholdet. På den måde er tillid en dynamisk størrelse, hvilket betyder, at vi som par selv har indflydelse på graden af tillid, vi oplever i relationen.

Gør vi det tydeligt, at vi kan have tillid til hinanden, har det stor betydning for vores individuelle og fælles trivsel. Samtidig opbygger tilliden en solid ydermur i parforholds-huset, så vores relation ikke falder fra hinanden – hverken ved det mindste suk eller det største vindstød.

Store og små svigt svækker tilliden

Med tillid følger en tro på, at vi kan regne med vores partner, og at han eller hun bestræber sig på ikke at gøre os ondt.

Derfor svækker det den grundlæggende oplevelse af tillid, hvis vi i afgørende og særligt sårbare øjeblikke søger støtte hos vores partner, men ikke får den. Føler vi os afvist i den slags situationer, kan det opleves som et grundlæggende svigt, der rokker ved tilliden til den anden.

I parterapien beskriver mange par, at svigt kan være manglende støtte ved sygdom og sorg, eller det kan komme til udtryk som utroskab og trusler om skilsmisse.

Et svigt kan også være, hvis vores kæreste eller ægtefælle glemmer vores aftaler, gentagne gange kommer for sent hjem, eller hvis han eller hun allierer sig med f.eks. venner og forældre og betror sig til andre end os.

De store svigt kan sætte dybe spor, men det kan de mange små svigt i hverdagen også, fordi de små hændelser ofte akkumulerer sig med tiden.

Det kan være forskelligt fra person til person og fra par til par, hvad der opleves som store eller små svigt.

Vi kan ikke antage, at vi i et parforhold til enhver tid har den samme opfattelse af, hvornår der er sket et svigt. Den ene kan godt have følt sig ladt i stikken i en bestemt situation, uden at den anden nødvendigvis har været klar over det.

Resultatet er dog det samme. Smerten ved at blive svigtet får vores tillid til at dale, og vi er tilbøjelige til at trække os fra den partner, der har gjort noget, som gør os ondt.

Forskning peger på, at vores nervesystem ikke kan kende forskel på fysisk og følelsesmæssig smerte, og at smerten på mange måder er den samme. Det betyder, at vi ofte helt instinktivt trækker os fra en vigtig relation, som føles smertelig, sådan som vi ville fjerne os fra ild, vi har brændt fingeren på.

Det tager tid at genoprette tilliden i parforholdet, hvis vi har oplevet gentagne og alvorlige svigt.

Tillidsbrud kan lede til negative mønstre

Undlader vi at tale om de gange, vi oplever et svigt, og får vi ikke søgt en gensidig forståelse for, hvad der er sket, kan det medføre et negativt mønster, som forfølger os.

Har vi først en gang følt os svigtet, kan vi opleve, at vi i højere grad begynder at lægge mærke til små nye svigt i hverdagen, som førhen virkede ubetydelige.

Som en anden efterforsker kan vi blive ekstra usikre og vagtsomme overfor nye potentielle tillidsbrud. Vi begynder måske at udspørge vores partner om hans eller hendes gøren og laden, eller vi oplever et behov for at tjekke vores partners sms’er, e-mail, bankkonto og kalender.

Den anden prøver måske at undgå unødige anklager og konflikter ved at vige uden om bestemte samtaleemner og situationer, der kan være ømtålelige.

Dette kaldes ’efterforsker-mistænkt’-mønsteret. Får det lov til at fortsætte, vil det igangsætte en negativ spiral, som kan forstærke konflikterne i parforholdet. På sigt kan det tære på tilliden, og begge vil opleve en tiltagende distance og utryghed i forholdet.

En anden form for tillidsbrud, som kan lede til et negativt samspilsmønster, er, når den ene har et større behov for planlægning og regelmæssigt indgår aftaler og laver planer, mens den anden er mere spontan og ikke oplever at få sagt til eller fra.

Når planen så skal gennemføres, opstår konflikten. Den ene føler sig svigtet og alene med ansvaret for planen, mens den anden føler sig presset til at overholde aftaler, som han eller hun ikke har haft frihed til at vælge fra.

Det gør mindre, hvis aftalen handler om, hvorvidt man skal se en film sammen torsdag aften. Men hvis dette mønster rammer de betydningsfulde ting i livet, som hvordan man skal bruge ferien, hvor man skal bo, eller hvornår man skal have børn, kan det få alvorlige konsekvenser for tilliden i parforholdet.

Det tager tid at genoprette tilliden i parforholdet, hvis vi har oplevet gentagne og alvorlige svigt. Det kan dog lade sig gøre, men i de situationer kan det ofte være nødvendigt at søge terapi eller anden professionel hjælp.

Vis hinanden støtte og omsorg

Der opstår en oplevelse af tillid i relationen, hvis vi har flere erfaringer med, at vores partner er der for os i de situationer, hvor vi virkelig har brug for det.

Det kan være, vores partner har vist os støtte og omsorg i en periode, hvor vi gik gennem et opslidende sygdomsforløb, var særligt pressede på arbejdet, eller var i sorg over at have mistet en forælder.

Også tilsyneladende små øjeblikke i hverdagen, hvor vi mærker, at vores partner er der for os, har ofte stor betydning for opbygningen af tillid i parforholdet.

Som når vi bakker hinanden op i en konflikt med en kollega eller forælder, når vi bærer over med vores partner, selv om han eller hun har opført sig urimeligt og haft kort lunte overfor børnene, eller når vi sender en sms og tjekker op på ”Er du okay?”

Lykkes vi med at støtte hinanden i stort og småt, får vi lov til at mærke, at vi er værdifulde og værdsætte. Det minder os om, at vi har stor betydning for hinanden, og det styrker vores glæde og tro på parforholdet.

Ifølge den norske psykolog Sissel Gran vil der på bunden af alle parforhold lyde et spørgsmål: ”Er du der for mig?”.

Fordi dette spørgsmål er så grundlæggende, kan en regelmæssig gentagelse af svaret være styrkende for parforholdet – også selv om vi synes, vi allerede for lang tid siden har sagt ”Ja” til hinanden.

Men et frieri, et bryllup og en beslutning om at få børn sammen, hvor vi tydeligt bekræfter vores relation, sker ikke hver dag.

Derfor kan vi i dagligdagen bestræbe os på at vedligeholde en tillidsfuld relation ved at sige til den anden: ”Stol på mig” eller ”Jeg har brug for dig”. Disse korte, men betydningsfulde udsagn sætter os i kontakt med en følelse af tillid, som minder os om, at vi kan stole på hinanden.

Når alt kommer til alt, opbygger det tilliden, hvis vi generelt oplever trivsel og tilfredshed i parforholdet, og vi kan bedre klare de små tillidsbrud, som uundgåeligt vil opstå, hvis vores relation er grundlæggende tryg.

Tillidsfulde relationer gør os trygge og modige

En høj grad af tillid hænger sammen med en følelse af tryghed. Begge dele handler om, at vi grundlæggende føler os set, mødt og elsket som dem, vi er.

For nogle kan tillid og tryghed lyde som synonymer for et kedeligt og frihedsberøvende parforhold. Vi kan tænke, at vi foretrækker at være frie som fuglen, og vi vil undgå at være bundet af et parforhold, som begrænser os.

Her glemmer vi ofte, at den såkaldte frie fugl også har en rede. I et psykologisk perspektiv er en tryg rede – og det at have et sted at høre til – netop en forudsætning for frihed og ikke en modsætning.

Oplever vi tryghed og tillid i de nære relationer, kan vi udvikle os som mennesker, og vi bliver i stand til at møde verden og kaste os ud i de udfordringer, tilværelsen giver os.

Mange eksperimenter har vist, at en tidlig erfaring med tillidsfulde og trygge relationer har stor betydning for børns trivsel. Skal barnet udvikle sig, har det brug for nære omsorgspersoner, som er til at regne med, og som møder barnets grundlæggende behov for omsorg og kontakt.

Men dette behov ophører ikke, blot fordi vi bliver voksne. Tillid og tryghed er noget, vi søger livet igennem. Ifølge den anerkendte forsker John Bowlby er der tale om et naturligt og medfødt behov, som alle mennesker har ”fra vugge til grav”. Særligt når vi føler os sårbare og udsatte, bliver dette behov aktiveret.

Som eksempel kan nævnes en forskningsundersøgelse, hvor en gruppe forsøgspersoner blev bedt om at vurdere hældningen på en bakke, de stod foran. Studiet viste, at de forsøgspersoner, der var sammen med en ven, vurderede bakken som mindre stejl, end de personer, der stod foran bakken alene.

Sådanne resultater peger på, at der er meget vundet ved at have en tryg partner ved sin side, når vi billedligt talt skal kæmpe os over en af livets bakker.

Et tillidsfuldt parforhold gør, at vi har et sted at flyve ud fra og komme hjem til igen, og denne trygge rede giver os gode forudsætninger for at kaste os ud i tilværelsen og overkomme de udfordringer, vi møder undervejs.

Får vi således styrket tilliden til vores partner, er der gode chancer for, at vi både kan udvikle os som mennesker med mod på livet, og at vores parforhold kan udvikle sig i retning af større trivsel og tilfredshed.

Tilmeld dig

Tilmeld dig Parguiden

Styrk dit parforhold og få mails med masser af inspiration – direkte i din indbakke.

Se et eksempel på en mail her 

Vi glæder os til at dele vores bedste inspiration med dig.

Form - Parguiden på selve siden

4 GODE RÅD

Sådan styrker du tilliden i parforholdet

Vis din partner, at han eller hun kan regne med dig

Du viser din partner, at han eller hun kan stole på dig, når du overholder jeres aftaler, bakker din partner op og i det hele taget støtter din partner, når det virkelig gælder.

Lær hinanden bedre at kende, så I kan undgå svigt

Tal med hinanden om, hvad I hver især betragter som store og små svigt. På den måde får I et større kendskab til hinanden, og I kan bedre møde den andens behov og undgå at bryde tilliden imellem jer.

Fortæl din partner, hvis du føler dig svigtet

Fortæl din partner, hvis du oplever, at han eller hun har svigtet dig. Prøv at gøre det så åbent, ærligt og nænsomt som muligt og uden en masse anklager, også selv om du føler dig såret, og måske er vred og ked af det.

Søg professionel hjælp i tilfælde af alvorlige tillidsbrud

Har du oplevet gentagne og alvorlige svigt, kan det nogle gange være nødvendigt at søge professionel hjælp som eksempelvis parterapi, hvis tilliden i parforholdet skal genskabes.

Læs mere om

TILLID

De fire parforholds-eksperter

GRATIS INSPIRATION

til dit parforhold

Få vores bedste viden og inspiration til, hvad der giver et velfungerende parforhold.

Modtag hver femte dag en spændende mail fra Parguiden. Du kan altid afmelde dig med et enkelt klik. 

Form - Pop-up for Parguiden