Mand sidder på sengekant og giver omsorg til kvinde i sengen

PARFORHOLDETS 7. RUM

FORPLIGTELSE

At elske nogen er ikke kun en følelse. Kærlighed også en forpligtelse og et aktivt valg om at ville den anden.

Forpligtelse kommer nogle gange helt ned til de små handlinger i hverdagen

Lau

Forpligtelse er en bærende mur i parforholds-huset. Jo stærkere muren er, jo mere trygt kan vi regne med, at huset holder – også i de svære tider.

5 typiske udfordringer for FORPLIGTELSE

  1. Jeg vil kun ”binde mig” til min partner, hvis følelsen af kærlighed er meget stærk.
  2. Jeg er bekymret for, hvad jeg mister ved at forpligte mig – måske er der noget bedre derude?
  3. Jeg tvivler på, om vi er rigtige for hinanden, og jeg bliver usikker på, om vores parforhold kan holde.
  4. Jeg bliver i tvivl om, hvad jeg selv vil, når min partner presser på for større forpligtelse.
  5. Jeg er bange for at miste min frihed, hvis jeg lover min partner for meget.

5 typiske udfordringer
for FORPLIGTELSE
  1. Jeg vil kun ”binde mig” til min partner, hvis følelsen af kærlighed er meget stærk.
  2. Jeg er bekymret for, hvad jeg mister ved at forpligte mig – måske er der noget bedre derude?
  3. Jeg tvivler på, om vi er rigtige for hinanden, og jeg bliver usikker på, om vores parforhold kan holde.
  4. Jeg bliver i tvivl om, hvad jeg selv vil, når min partner presser på for større forpligtelse.
  5. Jeg er bange for at miste min frihed, hvis jeg lover min partner for meget.
ARTIKEL

Kærlighed er et forpligtende valg

At elske nogen er ikke kun en følelse. Kærlighed er også et aktivt valg om at ville den anden, måske endda ofre noget for den andens skyld, og blive ved med at engagere sig i parforholdet – også når vi ikke har stærke følelser for hinanden.

Den tilgang kan imidlertid have trange kår i en kultur, hvor idealet synes at være, at vores følelser er et kompas til det gode liv. Her kan vi få den opfattelse, at vi bør forholde os kritisk til parforholdet, hvis vi ikke føler nok. Men sandheden er, at følelser kommer og går, og det ændrer sig over tid, hvor stærke eller svage de opleves.

Det langvarige parforhold styrkes derfor ikke ved, at vi altid adlyder vores følelser. Det kræver både vilje og et godt stykke arbejde at bevare glæden ved hinanden. Skal kærligheden vare ved, må vi dagligt beslutte os for at elske – også selv om vi ikke altid føler for det.

Forpligtelse som engagement og pligt

Forpligtelse i et parforhold handler om to ting: For det første handler det om engagement, som er et stærkt og helhjertet ønske om at bevare eller forbedre parforholdet til det bedste for begge parter.

For det andet handler forpligtelse om valg og pligt. Altså om tydelige aftaler – også af juridisk, økonomisk og moralsk karakter – som understøtter troskab på den lange bane.

I starten af et parforhold er vi ofte meget engageret og investeret i relationen. Her gør de fleste, hvad de kan for at tilbringe meget tid sammen med deres partner.

Over tid er det naturligt, at der også kommer flere bindinger, som binder os tættere sammen – fælles børn, bolig, økonomi, socialt netværk, osv. Samtidig kan det ske, at engagementet daler. Vi prioriterer måske ikke længere tid og overskud til dybe samtaler, hyggelige stunder, fysisk nærhed og sex.

Studier viser, at engagerede og forpligtede par formår at prioritere deres relation, også når hverdagen tager over, og mange ting konkurrerer om vores tid og ressourcer.

En sådan forpligtende tilgang kræver af os, at vi tør sige nej til andre vigtige ting i livet. Og at vi siger ja til vores partner i dagligdagen, og når det virkelig betyder noget for ham eller hende.

Tilfredsheden kommer sjældent af sig selv. Skal vi styrke tilfredsheden og skabe et parforhold, der holder over tid, kræver det en aktiv indsats, hvor vi viser engagement i det fælles liv og prioriterer at passe på forholdet.

Når vi er fast besluttet på at holde sammen, kan vi mere trygt møde de forskellige udfordringer, der dukker op

Søg forpligtelsen – også i dårlige tider

Det er nemt at være forpligtet i et parforhold, man er tilfreds med. Det er langt sværere i de perioder, hvor man er mindre tilfreds.

I ethvert forhold vil tilfredsheden svinge op og ned over tid, men det er særligt i de svære perioder, at forpligtelsen står sin prøve. Her begynder vi måske at tænke, at vi og vores partner ikke passer sammen, at vi er vokset fra hinanden, eller at der er noget i vejen med forholdet.

En dalende forpligtelse kan være en ensom bevægelse, hvor vi langsomt giver op eller bliver mere og mere i tvivl om parforholdets fremtid. I de situationer er der en større risiko for at forsømme pligten, hvilket kan resultere i utroskab, trusler om skilsmisse eller andre store svigt, der kan have konsekvenser for forholdet og i værste fald lede til brud.

En måde at forpligte os på er, når vi lover os selv og hinanden, at vi vil kæmpe for at bevare parforholdet. Det gælder også, når vores parforhold opleves udfordrende, og når ydre omstændigheder som f.eks. et stort arbejdspres, sygdom, børn eller en dårlig økonomi belaster relationen.

Parforholdet er ikke en uafhængig størrelse adskilt fra andre ting i livet. Der er mange faktorer uden om parforholdet, som præger vores relation, og som kan være med til at forklare, hvorfor vi nogle gange oplever forhindringer som par.

Skal vi klare os igennem de hårde tider, kræver det, at vi har en forpligtende tilgang til hinanden. Når vi er fast besluttet på at holde sammen, kan vi mere trygt møde de forskellige udfordringer, der dukker op, ligesom vi kan undgå at overreagere på små, irriterende hverdagshændelser.

Træf forpligtende valg

Forpligtelse hænger i høj grad sammen med de valg, vi træffer. Selv om to mennesker lever i et parforhold, betyder det ikke, at alle andre potentielle partnere forsvinder fra jordens overflade. Men det er op til os selv, hvordan vi vælger at se på alternativerne.

Tænker vi ofte på, hvordan det mon ville være sammen med en anden partner, sker det nemmere, at vi lader os tiltrække af andre. Det svækker vores engagement i parforholdet og i den partner, vi har valgt.

Når mange oplever, at det kan være svært at træffe forpligtende og bindende valg, skal det bl.a. ses i sammenhæng med den kultur, vi lever i. Her opfordres vi på mange måder til at tænke i udskiftning.

Den polske sociolog Zygmunt Bauman har pointeret, at vores forbrugerkultur er kendetegnet ved et ’brug-og-smid-ud’-princip, som også er kommet til at præge vores forhold til hinanden.

Når parforholdet ikke synes at møde vores behov, præges vi til at tænke, at vi med fordel kan udskifte vores partner med en anden, der i højere grad kan give os det, vi længes efter. Det er normalt at tænke sådan, men ikke så konstruktivt.

Forskning viser, at forpligtede par ofte tænker anderledes. De er mindre optagede af de mange muligheder og ser også de knapt så tiltagende sider ved alternativer. De hænger ikke over hækken for at studere det såkaldt grønnere græs på den anden side, men samler tankerne om at pleje deres egen græsplæne bedre.

Tilfredse par finder ro og taknemmelighed i at være sammen med den partner, de har valgt, og formår i det store og hele at acceptere hinanden som dem, de er.

Skal vi give tilfredsheden i parforholdet de bedste betingelser, må vi derfor øve os i at vælge vores partner til og sætte pris på ham eller hende.

Med det taknemmelige blik kan vi få øje på, hvor godt et menneske, vores partner er, og hvor god en forælder, han eller hun faktisk er. Frem for at stirre os blinde på alternativerne, kan vi bevare evnen til at værdsætte det gode, vi allerede har, og opdage den støtte, tryghed, glæde og udvikling, som det langvarige og forpligtende parforhold giver os andel i.

Når alt kommer til alt, er dette positive fokus afgørende for vores egen og vores partners trivsel, og ikke mindst sikrer det tilfredsheden i parforholdet.

Træf forpligtende valg

Det kan give en tryghed, hvis vi tydeligt og med jævne mellemrum fortæller hinanden, at vi har en forpligtende tilgang til parforholdet. Det kan eksempelvis have en god effekt ind imellem at praktisere det, der kan kaldes for ’re-commitment’, hvor vi gentager for hinanden, at vi satser 100% på parforholdet – også på den lange bane.

Særligt i vanskelige perioder kan det være vigtigt at sige noget om vores forpligtende tilgang. Det er netop i disse situationer, vi har brug for at vide, at den anden ikke er på vej væk.

Her kan vi tydeliggøre overfor hinanden, at vi ønsker, at parforholdet skal holde. Som at sige: ”Jeg har brug for dig”, ”Jeg er her for dig”, ”Jeg elsker det, vi har skabt sammen”.

En anden måde at udtrykke vores forpligtelse på er ved at tænke mere i ’vi’ end ’jeg’.

Forskere har fundet ud af, at der i langvarige, forpligtede parhold ofte er en stærk par-identitet. Her er man et hold bestående af to individer, som møder problemer som ’vi to mod problemet’ frem for ’mig mod dig’.

En par-identitet kan vokse ud af positive ”bindinger” som børn, bolig og økonomi. Men vi udvikler også en stærk par-identitet, når vi engagerer os i hinanden.

Forpligtelsen vokser, når vi giver af os selv – især hvis det sker uden forventning eller krav om at få noget tilbage. Formår vi det, styrker det ikke alene forpligtelsen som en bærende mur i parforholdet. Det højner også sandsynligheden for, at parforholdet kan holde igennem et helt liv.

Giv udtryk for din forpligtelse

Det kan give en tryghed, hvis vi tydeligt og med jævne mellemrum fortæller hinanden, at vi har en forpligtende tilgang til parforholdet. Det kan eksempelvis have en god effekt ind imellem at praktisere det, der kan kaldes for ’re-commitment’, hvor vi gentager for hinanden, at vi satser 100% på parforholdet – også på den lange bane.

Særligt i vanskelige perioder kan det være vigtigt at sige noget om vores forpligtende tilgang. Det er netop i disse situationer, vi har brug for at vide, at den anden ikke er på vej væk.

Her kan vi tydeliggøre overfor hinanden, at vi ønsker, at parforholdet skal holde. Som at sige: ”Jeg har brug for dig”, ”Jeg er her for dig”, ”Jeg elsker det, vi har skabt sammen”.

En anden måde at udtrykke vores forpligtelse på er ved at tænke mere i ’vi’ end ’jeg’.

Forskere har fundet ud af, at der i langvarige, forpligtede parhold ofte er en stærk par-identitet. Her er man et hold bestående af to individer, som møder problemer som ’vi to mod problemet’ frem for ’mig mod dig’.

En par-identitet kan vokse ud af positive ”bindinger” som børn, bolig og økonomi. Men vi udvikler også en stærk par-identitet, når vi engagerer os i hinanden.

Forpligtelsen vokser, når vi giver af os selv – især hvis det sker uden forventning eller krav om at få noget tilbage. Formår vi det, styrker det ikke alene forpligtelsen som en bærende mur i parforholdet. Det højner også sandsynligheden for, at parforholdet kan holde igennem et helt liv.

Tilmeld dig

Tilmeld dig Parguiden

Styrk dit parforhold og få mails med masser af inspiration – direkte i din indbakke.

Se et eksempel på en mail her 

Vi glæder os til at dele vores bedste inspiration med dig.

Form - Parguiden på selve siden

4 GODE RÅD

Sådan styrker du forpligtelsen

Afliv myten om det perfekte parforhold

Alle parforhold har svære perioder, og det behøver ikke at betyde, at I ikke er rigtige for hinanden. Derimod kan det skyldes et stort arbejdspres, længerevarende sygdom eller andre omstændigheder, som presser jeres forhold.

Fortæl og vis din partner, at du sætter pris på jeres relation

Det kan være gavnligt med jævne mellemrum at udtrykke overfor din partner, at du sætter pris på jeres parforhold og ønsker, at det skal holde – også på den lange bane. F.eks. ved at fortælle, at du elsker det, I har skabt sammen.

Tal med din partner om det, du savner og længes efter

Hvis hverdagspraktikken er begyndt at tage over, og engagementet i parforholdet er dalet, kan I minde hinanden om de gode oplevelser, I tidligere har delt, og forsøge at gøre mere af det, I savner og længes efter.

Tal om jeres fælles håb og drømme for fremtiden

Når du og din partner taler om, hvad I skal lave i jeres næste ferie, forestiller jer hvor I er om fem år eller sammen drømmer om, hvad I skal lave, når I bliver gamle, styrker det en forpligtende tilgang til parforholdet.

Læs mere om

FORPLIGTELSE

De fire parforholds-eksperter

GRATIS INSPIRATION

til dit parforhold

Få vores bedste viden og inspiration til, hvad der giver et velfungerende parforhold.

Modtag hver femte dag en spændende mail fra Parguiden. Du kan altid afmelde dig med et enkelt klik. 

Form - Pop-up for Parguiden