PARFORHOLDETS 5. RUM

FORSONING

Man kan ikke undgå at såre hinanden, når man lever tæt sammen – men nogle gange er et smil den korteste vej til at reparere forholdet igen.

Det er meget nedbrydende for mig at være i længerevarende konflikter, så forsoning er vildt vigtig

Maria Langer

Forsoning er parforholdets stue. Den ligger dør om dør med køkken-alrummet, men er et roligere rum. Her kan vi falde ned og række ud efter hinanden oven på de misforståelser, der skete i farten.

5 typiske udfordringer for FORSONING

  1. Hvis jeg siger undskyld, tror min partner, jeg bare accepterer og glemmer det, der er sket.
  2. Min partner synes, jeg er for nærtagende, og at jeg bliver såret over alt for små ting.
  3. Jeg vil ikke sige undskyld, for jeg har ikke gjort noget bevidst for at såre.
  4. Min partner bør sige undskyld først.
  5. Min partner er hurtigt videre, men jeg har brug for mere tid.

5 typiske udfordringer
for FORSONING
  1. Hvis jeg siger undskyld, tror min partner, jeg bare accepterer og glemmer det, der er sket.
  2. Min partner synes, jeg er for nærtagende, og at jeg bliver såret over alt for små ting.
  3. Jeg vil ikke sige undskyld, for jeg har ikke gjort noget bevidst for at såre.
  4. Min partner bør sige undskyld først.
  5. Min partner er hurtigt videre, men jeg har brug for mere tid.
ARTIKEL

Forsoning binder os stærkere sammen

Forsoning er en aktiv handling, hvor vi finder hinanden igen efter et skænderi eller en uenighed.

Måske handler det om, at vi kommer med en undskyldning, eller at vores partner giver os én. Det kan dog også være et smil, der reducerer afstanden, og som bliver første skridt hen imod større følelsesmæssig intimitet.

De fleste par er bevidste om betydningen af den forsoning, der følger efter store skænderier. Nogen må ringe op igen, når der er blevet smækket på.

Færre par tænker over vigtigheden af de mange små ting, vi løbende gør for at fjerne støj på linjen til vores partner. Som at spørge lidt mere ind, tjekke at vi forstod hinanden rigtigt, sende en ekstra sms eller rette op, hvis vi glemte at gøre noget.

Det er individuelt, hvad vi betragter som små eller store hændelser, men betydningen af forsoning er lige afgørende. Forsoning vil altid være en måde at insistere på at bevare kontakten med hinanden i kølvandet på en sårende hændelse.

Lav reparationsforsøg

Alle par kommer til at såre hinanden ind imellem. Vi bliver hidsige og siger noget, vi ikke skulle have sagt. Vi glemmer noget, vi skulle have husket. Vi gør ikke vores del af de huslige opgaver. Vi træffer afgørelser uden at tage hensyn til vores partners behov. Vi kommer til at sige noget fornærmende eller nedvurderende. Vi får ikke delt vigtig information.

Selv om det måske ikke sker dagligt, kan vi ikke undgå at misforstå og såre hinanden, når vi lever tæt sammen. Og fordi noget kan gå i stykker imellem os, har vi også brug for at kunne klinke skårene og gøre det godt igen.

Den anerkendte amerikanske psykolog og forsker John Gottman taler i den sammenhæng om betydningen af ’reparationsforsøg’

Hans studier viser, at par, der er glade for hinanden, og som klarer sig bedst over tid, lykkes med at reparere skader i parforholdet. De formår at forsone sig med hinanden, fordi de har et fælles ønske om at rette op, og de skaber en tillidsfuld relation, hvor det er let at tilgive.

Ifølge Gottman er der ikke én rigtig måde at gøre det på. Han peger på, at reparationsforsøg er ”enhver udtalelse eller handling, som forhindrer konflikter i at eskalere.” Det kan bestå i at sige undskyld, give et knus efter en diskussion eller sige noget humoristisk midt i det svære.

Det afgørende er, at vi får repareret de skader, en kontrovers har forårsaget. Lykkes vi med det, kan det fungere som den lim, der limer os sammen igen.

Formår vi ikke at genfinde nærheden og reparere skaden, giver vi indestængt vrede, bitterhed og sårede følelser gode vækstbetingelser.

Barrierer for at give en undskyldning

Når det kan være svært at give en undskyldning, er det ofte fordi, det kræver, at vi tager livtag med vores egen stolthed og erkender, at vi ikke altid handler lige kærligt.

Har vi begået noget forkert, er vi dog under alle omstændigheder ansvarlige for det, og tager vi et tydeligt ansvar for at have såret den anden, bliver vejen til forsoning også kortere.

En måde at udtrykke ansvarsfølelse på kan være at indrømme fejlen eller forsøge at gøre skaden god igen. Vi kan f.eks. sige: ”Undskyld. Jeg er ked af det. Jeg tog fejl. Kan du tilgive mig?” Eller vi kan foretage uventede positive handlinger for derved at tydeliggøre, at vi sætter pris på den anden og vil investere i parforholdet.

Det kan også være udfordrende at skulle sige undskyld, hvis vores partner er ked af noget, vi ikke bevidst gjorde. I den situation kan det være gavnligt at skelne mellem ’intention’ og ’effekt’.

Ikke så få gange kan det ske, at vi kommer til at såre hinanden ved en ren fejltagelse, og ikke fordi det var vores intention. I sådanne tilfælde kan vi i stedet bruge vendingen: ”Jeg er ked af, at jeg har gjort dig ked af det”. Her indrømmer vi ikke en tilsigtet fejl, men anerkender, at vi har en andel i partnerens ubehag eller frustration.

Barrierer for at tage imod en undskyldning

Ikke alene kan en undskyldning være svær at give. Det kan også opleves vanskeligt at tage imod den. Det kan skyldes en forestilling om, at forsoning er det samme som at glemme, og at vi ikke må være kede af det, der er sket, hvis vi først har forsonet os.

Det er ikke unormalt at tænke sådan, men begge dele beror på en misforståelse og kan blive barrerier for at søge forsoning.

Med forsoning menes, at vi ikke i al fremtid vil bruge fejltagelsen mod den anden, og at vi ikke presser vores partner til at betale for det, han eller hun har gjort – f.eks. ved at tvinge en undskyldning frem eller kræve et løfte om, at han eller hun forbedrer sig.

Forsoning er dog ikke ensbetydende med, at vi for altid har glemt, hvad der er sket, ligesom vi godt kan føle os sårede, selv om vi har forsonet os fuldt ud med den anden. Dybe sår heler ikke let, og de kan efterlade ar. Det er eksempelvis tilfældet, hvis vi har oplevet utroskab eller en høj grad af svigt eller skuffelse på andre måder.

Forsoning er en fælles opgave

Formår vi ikke at genfinde nærheden og reparere skaden, giver vi indestængt vrede, bitterhed og sårede følelser gode vækstbetingelser. Næste gang et problem opstår, er vreden og bitterheden blot vokset, og det kan blive endnu sværere at håndtere problemet på en åben og samarbejdsorienteret måde.

Fortsætter det sådan, er der forskningsmæssigt belæg for at sige, at både vi og vores partner risikerer fysiske og psykiske problemer som depression og stress, og over tid vil parforholdet lide endnu større skade.

Ikke desto mindre kan par – også par, der har oplevet store svigt – arbejde sig frem til forsoning og en fornyet tæt kontakt. Parforholdet kommer først ind på et nyt spor, hvis vi begynder at tale om de sårede følelser på en god måde. Det tager tid, og vi glemmer ikke nødvendigvis hændelsen, men med tiden kan smerten og afstanden imellem os godt blive mindre.

Selv når det kommer til de små svigt i hverdagen, kan vi ofte tydeligt mærke, at vores irritation reduceres, når vi siger undskyld og søger forsoning med hinanden.

Hvis forsoningen skal lykkes, har begge en opgave at løfte. Den, der har såret, starter billedligt talt med at række en hånd frem, mens den sårede part kan være med til at genopbygge tilliden ved at tage imod den fremstrakte hånd.

Ofte handler det om at se et problem som et fælles projekt, som vi kun gennem samarbejde kan finde en løsning på. Vi er begge nødt til at give forsoning den fremtrædende plads, som enhver tæt relation har brug for, hvis forholdet skal kunne overleve på sigt.

Tilmeld dig

Tilmeld dig Parguiden

Styrk dit parforhold og få mails med masser af inspiration – direkte i din indbakke.

Se et eksempel på en mail her 

Vi glæder os til at dele vores bedste inspiration med dig.

Form - Parguiden på selve siden

4 GODE RÅD

Sådan søger du forsoning i dit parforhold

Tal med din partner om det, der har såret dig

Fortæl din partner om det problem eller den situation, som du blev ked af eller fandt sårende. Formår I at have en åben, ærlig og forstående samtale uden gensidige anklager, er I godt på vej til at reparere det, der er gået i stykker.

Sig undskyld, hvis du er kommet til at gøre den anden ked af det

Hvis du er kommet til at gøre noget urimeligt eller sårende, er det dit ansvar at sige undskyld og rette op på det – også selv om det ikke var meningen at gøre din partner vred eller ked af det.

Gør en aktiv indsats for at komme videre

Hvis du er blevet såret, og din partner siger undskyld, kan forsoningen kun lykkes, hvis du tager imod den fremstrakte hånd. Det indebærer, at du ikke vender anklagende tilbage til det, der er sket, i fremtidige diskussioner.

Forvent at forsoning kan tage tid

Selv om du og din partner vil komme til at såre hinanden fra tid til anden, kan parforholdet godt repareres, hvis I forsoner jer og samtidig accepterer, at det er en proces, der kan tage tid.

Læs mere om

FORSONING

De fire parforholds-eksperter

GRATIS INSPIRATION

til dit parforhold

Få vores bedste viden og inspiration til, hvad der giver et velfungerende parforhold.

Modtag hver femte dag en spændende mail fra Parguiden. Du kan altid afmelde dig med et enkelt klik. 

Form - Pop-up for Parguiden