Parfokus

Parfokus er et online selvhjælpsprogram, der har hjulpet mange par til bedre trivsel i parforholdet.

Programmet løber over seks uger, hvor du og din partner bliver guidet igennem individuelle øvelser og samtaler med hinanden.

Målet med Parfokus er at hjælpe jer til at arbejde med jeres væsentligste bekymring for jeres parforhold. Giver man trivslen i parforholdet opmærksomhed, oplever man oftest positive forandringer. 

Forløbet består af tre faser:

  1. Stop-op fasen
  2. Forstå fasen
  3. Accept- og Forandringsfasen

De tre faser gennemføres både alene foran skærmen og i samtale med hinanden.

FORVENTNING TIL DELTAGELSE
Programmet kræver en indsats fra både dig og din partner. I skal henover seks uger afsætte ca. seks til otte timer til at gennemføre Parfokus. Programmet kan gennemføres hjemmefra på en computer eller telefon. 

Derudover inkluderer forløbet fem online opkald á 25 minutters varighed. Her taler I med en vejleder. Vejledningen består ikke af terapi men i at støtte jeres proces igennem programmet, så I får mest muligt ud af Parfokus. Vejlederen har naturligvis tavshedspligt. Det er vigtigt, at I overholder de aftaler, I indgår med vejlederen om mødetidspunkt. 

Som afslutning på forløbet, skal I tage et nyt Par-tjek, som vil vise, hvordan Parfokus har hjulpet jer. Viser jeres Par-tjek, at I har brug for yderligere hjælp, vil I modtage en mail om muligheden for yderligere gratis tilbud. 

MERE OM PARFOKUS
Erfaringer fra Danmark og USA viser, at par, som gennemfører Parfokus, oplever en positiv og langsigtet virkning på trivslen i parforholdet. Det samme gælder den individuelle trivsel, herunder angst, depression og arbejdsevne. 

Parfokus er oprindeligt udviklet af to førende amerikanske forskere, professor Brian Doss fra Miami University og professor Andrew Christensen fra UCLA i Californien.

Parfokus hjalp os til at få talt om vores fastgroede mønster, hvor vi ofte kritiserer hinanden.

LÆS FØRST

Hvis I vælger Parfokus

  • Ønsker I at tage selvhjælpsforløbet Parfokus, skal I begge logge ind på jeres profilside og accepterer tilbuddet. 
  • Når I har accepteret tilbuddet, kontakter vi jer og introducerer jer til forløbet. Derefter kan I gå i gang. 
  • Jeres tilkoblede vejleder vil løbende kommunikere direkte med jer. 
  • Vi forventer at I overholder de aftaler om mødetidspunkter, I indgår med vejlederen.
  • Vi forventer, at I finder faste tidspunkter, hvor I begge arbejder med materialet. 
  • Efter forløbet (som max. varer otte uger) vil I modtage et link, hvor I skal udfylde et nyt Par-tjek. Dette vil vise, om forløbet har hjulpet jer, og om der eventuelt er flere gratis tilbud til jer.

Normalpris 2.495 kr, men Parfokus er tilgængeligt og gratis for dig, der bor i Ikast-Brande, Syddjurs, Mariagerfjord eller Gentofte Kommune

De fire parforholds-eksperter

GRATIS INSPIRATION

til dit parforhold

Få vores bedste viden og inspiration til, hvad der giver et velfungerende parforhold.

Modtag hver femte dag en spændende mail fra Parguiden. Du kan altid afmelde dig med et enkelt klik. 

Form - Pop-up for Parguiden