Privatlivspolitik

for Par-tjek

1.1 Dataansvarlig

Center for Familieudvikling er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse i Par-tjek.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at rette en henvendelse til Center for Familieudvikling på info@voresparforhold.dk

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Når du opretter dig til et Par-tjek, accepterer du en aftale mellem Center for Familieudvikling og dig om at udarbejde en Par-tjek rapport.  Rapporten baseres på de oplysninger, du selv afgiver i Par-tjek spørgeskemaet.
Behandlingen af dine data er nødvendig, for at vi kan danne en Par-tjek rapport til dig, som viser den akutelle tilstand i dit parforhold. 

2.2 Retsgrundlag for behandling

Vi behandler dine data med hjemmel i vores kliniske formål og dit samtykke, som afgives ved opstart af Par-tjek. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.    

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger vil blive videregivet til de af vores databehandlere, som står for den digitale understøttelse i udarbejdelsen af Par-tjek rapporten. Derudover vil oplysninger om din relation til Par-tjek blive videregivet til vores databehandlere.

3.1 Kategorier af modtagere i tredjelande

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til tredjelande. Et tredjeland er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.

Oplysningerne overføres heller ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

3.2 Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager en automatiseret afgørelse, hvis du og din partner vælger at tage et Par-tjek. Afgørelsen baseres alene på de oplysninger, I selv afgiver. Afgørelsen vurderer om du og din partner kan få yderligere tilbud fra os.

4.1 Tidsrum for opbevaring

Oplysninger, der danner baggrund for rapporten og oplysninger om, at du har modtaget rapporten fra os, vil blive slettet senest 12 måneder efter dit sidste forløb er afsluttet

5.1 Forpligtelser

Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for din deltagelse i Par-tjek.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Center for Familieudvikling på info@voresparforhold.dk

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7.1 Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.

De fire parforholds-eksperter

GRATIS INSPIRATION

til dit parforhold

Få vores bedste viden og inspiration til, hvad der giver et velfungerende parforhold.

Modtag hver femte dag en spændende mail fra Parguiden. Du kan altid afmelde dig med et enkelt klik. 

Form - Pop-up for Parguiden