”Min oplevelse er, at Parfokus virkelig kan hjælpe par”

Portræt Johanne Hyldgaard Bach

Psykologistuderende Johanne Hyldgaard Bach er en af de 11 vejledere, som par bliver tilknyttet, hvis de vælger Parfokus på Step 2. Til hverdag læser hun psykologi på 5. semester på Aarhus Universitet, og siden december har hun været tilknyttet Enheden for par- og familieforskning på Psykologisk Institut, hvor hun er blevet oplært som Parfokusvejleder. Hvad fortæller hun om arbejdet som vejleder? Og hvad oplever hun, at par får ud af Parfokus?

Af psykologistuderende og Parfokusvejleder, Johanne Hyldgaard Bach.

Indtil nu har jeg været personlig vejleder for syv par i Parfokus, der er er et onlineforløb, som strækker sig over seks til otte uger. Igennem onlineprogrammet arbejder parret med deres væsentligste problem eller bekymring. Hvert par har en personlig vejleder tilknyttet deres forløb, som de mødes med undervejs til fem online samtaler à tyve minutters varighed. Hver samtale knytter an til et bestemt modul og tema i programmet, som parret har arbejdet med i den forgangne uge.

Min opgave er først og fremmest at hjælpe parret godt igennem programmet, der tager dem igennem en række aktiviteter, som har vist dokumenteret god effekt indenfor parterapi (særligt IBCT). Som vejleder hjælper jeg parret med at rette fokus på de positive oplevelser, de har haft, og jeg prøver også at hjælpe dem videre med en mere nuanceret forståelse, hvis de haft nogle svære parsamtaler. Jeg kan også hjælpe dem med at løse tekniske problemer i programmet, hvis det måtte opstå.

Tilbage på skolebænken
For mig at se er styrken i Parfokus, at par kan få adgang til en online portal, hvor de kan logge ind, når de har tid og overskud. I programmet kan de bl.a. se videoer og gennemføre øvelser, der kan styrke parforholdet. De har også mulighed for at gå tilbage i programmet og genlæse bestemte ting, som de måske fandt særligt interessante, som var svære at forstå i første omgang, eller som de blot ønsker at få repeteret.

Det er klart mit indtryk, at samtalerne undervejs med den personlige vejleder er vigtige. Én sagde, at det var ligesom at komme tilbage på skolebænken, og det mente han i positiv forstand. Han var motiveret for at gøre en indsats i programmet, fordi han vidste, at han og hans kone efterfølgende skulle møde en vejleder, som ville følge op og stille spørgsmål til det indhold, de var blevet præsenteret for online.

Min oplevelse er, at det ikke bare bliver et stofområde, parret læser – f.eks. om ekstern stress, om forskelligheder i parforholdet eller om skjulte og synlige følelser. Det bliver også noget, de må sætte i forhold til deres eget liv og parforhold. De står til ansvar overfor mig i forhold til at få gennemført aktiviteterne, og det kan gøre dem mere engagerede i at bruge det, programmet tilbyder, og også arbejde med at skabe forandringer i parforholdet på et mere realistisk plan.

Et par var søde til uopfordret at fortælle mig om deres oplevelse med Parfokus, og for dem blev forløbet en øjenåbner. De fortalte, at de nu formåede at møde hinanden med større nysgerrighed og interesse frem for at antage en masse ting, og det var med til at bryde nogle negative forud indtagelser og fastlåste mønstre i deres forhold.

Log in – og så er vi i gang
Jeg har kun haft et enkelt par, som syntes, at det var lidt svært og upersonligt, at samtalerne med mig foregik online. For de andre par er det min oplevelse, at det mest af alt er en fordel, da Zoom-opkaldene med vejlederen bliver tilrettelagt, så det passer til familielivet. Det giver en fleksibilitet, som flere sætter pris på.

Jeg har hørt flere par sige – og typisk dem med små børn – at de ikke ville have overskud til samtalerne, hvis det skulle foregå på et bestemt tidspunkt i dagtimerne og på en given fysisk lokation. Men med Parfokus kan de bare logge ind, og så er vi i gang.

Nogle par har givet udtryk for, at det er lidt sært at skulle involvere mig i deres parforhold, når det foregår over en skærm. Dette oplever jeg dog kun er helt i starten af forløbet. Det er min fornemmelse, at par lige skal over et vist punkt, og så opnår vi en god relation og tryghed, og derfra kører det fint. Hvis der er en dårlig internetforbindelse, hvor lyden hakker eller billedet fryser, kan det selvfølgelig godt blive en udfordring for samtalen.

Før vi gik i gang med at udbyde Parfokus på Step 2, har jeg og de andre vejledere fået undervisning på Aahus Universitet. Det har givet os en specialiseret viden om vores opgave, når vi møder parrene i de fem online samtaler. Desuden optager vi samtalerne til intern supervision, hvis parret giver tilladelse til dette. Det er rart – særligt i de tilfælde, hvor jeg efterfølgende har tænkt ’gjorde jeg det godt nok?’ Så kan vi bagefter høre lydfilen sammen, og mine kollegaer og min supervisor, Hanne Nørr Fentz, kan give deres feedback. Det er en god hjælp og sikrer kvalitet i vores arbejde.

Stort udbytte for par, der giver det en chance
Det skal siges, at der er nogle par, som virkelig gerne vil have parterapi. Ved den første samtale kan de give udtryk for, at de hellere ville direkte til Step 3 frem for først at skulle igennem Parfokus eller et andet tilbud på Step 2.

Dette kan hænge sammen med, at man ved, hvad parterapi er, og for mange bliver det set som nøglen til et bedre parforhold. Parfokus gør dog, at par kan få en dybere forståelse for deres parforhold og få vejledning i, hvordan de kan styrke samtalerne med hinanden. Jeg oplever, at Parfokus ofte hjælper par, når de for alvor går ind i det og har lyst til at give det en chance.

Flere par nævner, at særligt Tale-lytte-teknikken, som de får præsenteret gennem forløbet, har hjulpet dem. De synes måske, det kan være lidt mærkeligt at bruge denne nye teknik de første gange, men responsen fra langt de fleste par er, at det er en metode, de tager til sig og også bliver glade for at bruge. Det virker godt, når man i højere grad lytter til hinanden og giver hinanden lov til at tale ud.

Jeg vil slutte af med at sige, at jeg er meget stolt over at være tilknyttet denne indsats. Det er virkelig lærerigt for mig som studerende at få ”hands on” og møde så mange forskellige par. Jeg er glad for, at jeg kan udfolde mine evner i praksis og ikke mindst få lov til at se den rejse, parrene er på. Det er min oplevelse, at Parfokus virkelig kan hjælpe par og bringe dem et bedre sted hen.


Læs også

De fire parforholds-eksperter

GRATIS INSPIRATION

til dit parforhold

Få vores bedste viden og inspiration til, hvad der giver et velfungerende parforhold.

Modtag hver femte dag en spændende mail fra Parguiden. Du kan altid afmelde dig med et enkelt klik. 

Form - Pop-up for Parguiden