På en ny mission

Tea Trillingsgaard

Af Tea Trillingsgaard
Lektor og leder af forskningsenheden for par- og familieforskning ved Aarhus Universitet

Med ’Styrk Familiens Trivsel’ er vi på en ny mission, som retter sig mod at forebygge, at børns trivsel rammes af forældrenes konflikter. 

Vi ved, at det har konsekvenser for børn at leve i et hjem, hvor der er store konflikter imellem forældrene. Det øger risikoen for at udvikle f.eks. angst, depression, søvnbesvær og adfærdsforstyrrelser. Heldigvis findes der indsatser til at hjælpe disse børn – men ofte bliver der først sat ind, når børnene udviser tydelige symptomer på, at der er noget galt derhjemme, eller efter en skilsmisse, som er gået i hårdknude. 

Ambitionen med universet Vores Parforhold er at give alle forældre adgang til gratis inspiration til at passe på parforholdet og give de forældre, som har flere konflikter eller vanskeligheder, adgang til forebyggende eller mere terapeutisk hjælp efter behov. Vi er de første til at afprøve et sammenhængende system af indsatser, der kombinerer parterapi, web-baserede selvhjælp og tilbud af mere folkeoplysende karakter, og det har potentiale på flere måder. 

Først og fremmest kan vi bedre sikre, at familier med behov får søgt hjælp i rette tid. Vi udnytter samtidig potentialet i, at mange par kan komme rigtig langt på egen hånd i kraft af web-baseret selvhjælp. Endelig er ’Styrk Familiens Trivsel’ et eksperiment med en ny arbejdsdeling på det forebyggende sociale område. I dette projekt løser borgeren, kommunen, ngo’en, den frivillige og universitet alle en del af opgaven, og den samlede strategi skaber et alternativ til ”parterapi på det offentliges regning”.

Samtidig er det vigtigt at understrege, at en strategi som ’Styrk Familiens Trivsel’ ikke kan lade sig gøre uden den kommunale forankring som det allerførste skridt. Det er de kommunale medarbejdere, der bærer tilbuddet ud til de enkelte familier, og det er i kommunerne, at der står en dør åben til dem, der har brug for mere end ”hjælp til selvhjælp” for at komme godt videre som familie. Her er samarbejdet med bl.a. kommunale par og familieterapeuter af afgørende betydning.

Med venlig hilsen
Tea


Læs også

De fire parforholds-eksperter

GRATIS INSPIRATION

til dit parforhold

Få vores bedste viden og inspiration til, hvad der giver et velfungerende parforhold.

Modtag hver femte dag en spændende mail fra Parguiden. Du kan altid afmelde dig med et enkelt klik. 

Form - Pop-up for Parguiden